Tasmania - cviethphoto

Native Hen

endemic to Tasmania